Титко Олег Васильович

Резюме

 

Доцент кафедри теплогазопостачання (ТГП), к. т. н.  Закінчив Вінницький національний технічний університет у 1994 році, аспірантуру – у 2002 році. Після закінчення аспірантури захистив дисертацію в 2003 році у спеціалізованій раді Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій м. Київ, зі спеціальності –„Підвалини та фундаменти”. З 2003 року працював на посаді старшого викладача кафедри теплогазопостачання ВНТУ, з 2010 – на посаді доцента.Загальний науково-педагогічний стаж складає 20 (повних) років.

 

Основні етапи педагогічної діяльності  у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

       21.08.1995 р. – 31.12.2003 р. – асистент кафедри теоретичної та будівельної механіки Вінницького національного технічного університету;

       01.01.2004 р. – 31.08.2011 р. – старший викладач кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету;

       01.09.2011 р. –  по теперішній час – доцент кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету.

Основні навчальні курси, які проводить у поточному навчальному році: „Теплопостачання” (лекцій – 28 годин), „ Теплопостачання промислових об’єктів” (лекцій – 28 годин), „Інформатика” (лекцій – 32 години), „Основи системного аналізу” (лекцій – 16 годин).

Для вказаних дисциплін розроблено нові лекційні курси, нові лабораторні та практичні заняття. Проводить керування курсових проектів, дипломних проектів та бакалаврських дипломних робіт.

Розроблено дистанційний курс дисципліни, навчальні, робочі навчальні програми та комплексні контрольні роботи з усіх дисциплін, які викладаються.

 Галузь наукових інтересів: технологія влаштування пальових фундаментів.

 

 Посилання на сторінку Google Scholar:http://scholar.google.ru/citations?user=h9x4JVkAAAAJ&hl=uk&oi=ao